21 kwietnia 2021 r.

Serdecznie dziękujemy za udział w niezwykłym wydarzeniu cyfrowym Manitou.
Mamy nadzieję jest Pan/Pani zadowolony(-a)

Czy chciał(a)by Pan/Pani obejrzeć wydarzenie jeszcze raz lub udostępnić nagranie BUILD THE FUTURE